Sponsors

De club van 100

Wij prijzen ons gelukkig dat in de aanvulling op de zelfwerkzaamheid van een groot aantal leden wij ook gesteund worden door sponsors. Sommigen steunen ons met een eenmalige of incidentele donatie, maar er is ook een groeiende groep van sponsors die zich voor meerdere jaren verbinden to een jaarlijkse donatie.

De club van 100 is daar een goed voorbeeld van. Wij danken hen voor hun niet aflatende bijdrage aan onze vereniging en roepen een ieder op die hier aan wil deelnemen om contact met het bestuur op te nemen over de mogelijkheden.